Бджільництво

 

 

 

БДЖІЛЬНИЦТВО

 

Вступ

 

Біологія медоносної бджоли

Склад бджолиної сім'ї

Зовнішня та внутрішня будова тіла медоносної бджоли

Поведінка бджіл та їх льотна діяльність

Бджолине гніздо

 

Кормова база бджільництва

Нектаропродуктивність рослин

Кормова база бджільництва зон України та типи медозборів

Основні медоносні і пилкові рослини

Поліпшення кормової бази бджільництва і шляхи її раціонального використання

 

Запилення бджолами сільськогосподарських культур

Запилення і запліднення квіткових рослин

Техніка використання бджіл на запиленні сільськогосподарських рослин

 

Вулик, пасічницький інвентар та обладнання, пасічні будівлі й механізми

Вулик

Пасічницький інвентар та обладнання

Пасічні будівлі й механізми

 

Розведення та утримання бджіл

Основні відомості про роботу з бджолами

Початок пасічницького сезону, весняні роботи на пасіці

Годівля бджіл

Розмноження бджолиних сімей

Виведення маток

Племінна робота

Промислова технологія бджільництва

Виробництво стільникових і безстільникових пакетів бджіл

Утримання бджолиних сімей у павільйонах та на платформах

Підготовка пасік до медозбору та його використання

Утримання бджіл восени та взимку

Організація роботи бджолорозплідників та районних племінних пасік

Промислове схрещування у бджільництві

 

Хвороби, шкідники та вороги бджіл і боротьба з ними

Хвороби бджіл

Заразні хвороби

Незаразні хвороби

Шкідники та вороги бджіл

 

Технологія продуктів бджільництва

Мед

Віск

Воскова сировина

Прополіс

Бджолина отрута

Маточне молочко

Бджолине обніжжя

 

Економіка і організація бджільництва

Концентрація та спеціалізація

Організація праці

Нормування праці

Оплата праці

Планування й облік у бджільництві

Додатки

Бібліографічний список

 

Література

Нормування праці

Впровадження прогресивних форм організації праці у практику сільськогосподарських підприємств має грунтуватись на правильному нормуванні. Нормативи розробляються центральним бюро нормативів по праці Державного комітету по праці і соціальних питаннях та Науково-дослідним інститутом бджільництва.

При розробці науково обгрунтованих норм виробітку, затрат робочого часу, обслуговування чи навантаження враховують природно-економічні умови конкретного господарства. Щоб уникнути різнобою у господарствах з однаковими умовами виробництва, встановлюють зональні норми. Доведені нормативи відповідно до змін конкретних умов виробництва постійно вдосконалюють.

Норму обслуговування (кількість бджолиних сімей) для пасічника визначають за формулою:

                             Тзм • А

               Ноб = ——————

                              Топ • К

де Ноб — норма обслуговування бджолиних сімей; Тзм — встановлена тривалість робочої зміни, хв; А — довжина пасічного сезону або року, робочих днів; Топ — оперативний час, який затрачається на річний комплекс робіт по обслуговуванню однієї бджолиної сім'ї, хв; К — коефіцієнт, що враховує час: на обслуговування робочого місця, підготовчо-заключний, на особисті потреби, відпочинок виконавців.

Значення К визначають за формулою:

                             tоб +  tпз + tво

               К = 1 +  ——————

                                     100

де tоб — затрати часу на обслуговування робочого місця; tпз — підготовчо-заключний час; tво — відпочинок й особисті потреби виконавця в процентах до оперативного часу.

Для бджільництва встановлені такі значення затрат часу: tоб - 2 %, tпз - 8 %, tво — 7 %.

Значення К в цьому випадку буде:

                               2  +  8  + 7

               К = 1 +  —————— = 1,17.

                                    100

Приклад. Пасічний сезон — 149 робочих днів (7 міс), тривалість робочої зміни — 7 год. Оперативний час на виконання робіт по обслуговуванню однієї бджолосім'ї становитиме 524,32 хв. Визначимо норму навантаження:

                             420 • 149

               Ноб = —————— = 102

                          524,32 • 1,17

 

Бджільництво

 

 

 

Бджільництво

Ви дивились сторінку - Нормування праці

Наступна сторінка     -  Оплата праці

Попередня сторінка   -  Організація праці

 

Вернутися до початку сторінки Нормування праці

 

Учебник пчеловода

 

Литература по пчеловодству

Ковалев А.М., Нуждин А.С. и др. Учебник пчеловода. Изд. 4-е. — М.:"Колос", 1970.

Учебник пчеловода. Изд. 4-е.

 

Ковалев А.М., Нуждин А.С., Полтев В.И., Таранов Г.Ф.. Учебник пчеловода. Изд. 5-е, перераб. и доп. Уч-к для сельск. проф.-техн. училищ. М., «Колос», 1973.

Учебник пчеловода. Изд. 5-е, перераб. и доп.

 

Комиссар А.Д. Высокотемпературная зимовка медоносных пчел, НПП "Лаборатория биотехнологий", Институт зоологии им. И.И.Шмальгаузена  Академии наук Украины, Киев, 1994

Высокотемпературная зимовка медоносных пчел

 

Малаю А. Интенсификация производства меда. — М.: Колос, 1979.

Интенсификация производства меда

 

Озеров А.П. Рациональное двухматочное пчеловождение. К.: Фирма "Валка", 1991.

Рациональное двухматочное пчеловождение

 

Черкасова А.И., Блонская В.Н., Губа П.А. и др. Пчеловодство. К.: "Урожай", 1989. (укр.)

Черкасова А.И. и др. Пчеловодство

 

Черкасова А.И. Календарь пасечника. Киев, «Урожай», 1986. (укр.)

Черкасова А.И. Календарь пасечника

 

Мегедь О.Г., Полищук В.П. Пчеловодство. Киев. "Вища школа", 1987. (укр.)

Мегедь О.Г., Полищук В.П. Пчеловодство

 

В.И.Лебедев, Н.Г.Билаш. Биология медоносной пчелы

 

В.П.Цебро. День за днем на пасеке

В.П.Цебро. День за днем на пасеке

 

В.Г.Кашковский. Уход за пчелами в Сибири

В.Г.Кашковский. Уход за пчелами в Сибири