Перейти к содержимому
Бджільництво. Додатки

Бджільництво. Додатки

Додаток 1

ДОГОВІР

«____»______________19___ р.

ланки пасічників й адміністрації господарства

Ми, нижчепідписані: адміністрація господарства в особі___________

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

одного боку, і ланка пасічника в особі ланкового ________________________

(прізвище, ім’я та

_________________________________________________________________

по батькові)

з другого, уклали цей договір на 19___р. про таке:

1. Ланка пасічників у складі _________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

зобов’язується:

а) від закріплених  _________ бджолосімей одержати таку кількість

продукції:

Назва продукції Кількість
Мед товарний, ц
Віск валовий, ц
Нові сім’ї (пакети), шт.
Матки плідні, шт.
Прополіс, кг
Пилок, кг

б) запилити ентомофільні сільськогосподарські культури на площі:

сади і ягідники ______________________

гречка _____________________________

еспарцет __________________________

люцерна ___________________________

конюшина __________________________

соняшник __________________________

в) виконати всі операції по догляду за бджолиними сім’ями колективом ланки з частковим залученням додаткової робочої сили. Здійснювати контроль за якістю виконуваних робіт, оплачувати працю за рахунок власного фонду;

г) в роботі керуватися річним госпрозрахунковим завданням, доданим до договору (додаток 1);

д) забезпечити зберігання закріплених за ланкою основних засобів та інвентаря (додаток 2);

е) обліковувати відпрацьований час та виконані роботи;

є) у вільний від пасічницьких робіт час виконувати доручення керівництва господарства.

2. Адміністрація господарства зобов’язується:

забезпечити ланку необхідними матеріально-технічними засобами згідно з розрахунковим завданням;

надати допомогу в підборі медоносних масивів й укладанні договорів на запилення бджолами ентомофільних сільськогосподарських культур, в залученні допоміжної робочої сили;

оплату праці членам ланки проводити за акордно-преміальною системою згідно з госпрозрахунковим завданням. До розрахунків за продукцію працю пасічників оплачувати погодинно з розрахунку тарифного фонду;

за перевиконання плану виробництва продукції виплатити премію в розмірі 20 % вартості надпланової продукції за державними закупівельними цінами;

при скороченні прямих витрат на виробництво одиниці продукції виплатити премію в розмірі 50 % одержаної економії.

Адміністрація господарства і ланка несуть відповідальність за порушення умов цього договору в рамках прав і обов’язків відповідно до нормативних положень за умовами внутрішньогосподарського розрахунку даного підприємства.

Підписи:

Керівник господарства

«___»______________19___р.                                               (особистий підпис)

Ланковий                                                                                 (особистий підпис)

Члени ланки                                                                              (особисті підписи)

«___»_____________19___р.

Договір узгоджений:

Голова профспілкового комітету

«___»______________198__р.

Додаток 2

Господарство _____________________________________________________

__________________________________________________________________

Місяць, число Показники контрольного вулика Стан погоди Температура (середня) Інтенсивність льоту бджіл Стан медоносів
загальна маса прибуло, вибуло назва культури Фаза цвітіння