Календар пасічника

Під ред. А.І.Черкасової. Киев. "Урожай", 1986


Календар пасічника

Зміст

Вступ

Січень

Де підвищити кваліфікацію по бджільництву?

Українське товариство бджолярів-любителів

П.І.Прокопович (1775 — 1850)

М.М.Витвицький (1764—1853)

Лютий

Як допомогти бджолиним сім'ям під час зимівлі

П.П.Корженевський (1810—1898)

О.X.Андріяшев (1826—1907)

Березень

Двоматочне утримання бджолиних сімей

Весняна ревізія бджолиних сімей

Весняне нарощування бджіл

Утримання бджолиних сімей у павільйонах та на платформах

Г.П.Кондратьев (1834—1905)

Т.Цесельський (1846—1916)

Квітень

Впорядкування садиби пасіки

Охорона генофонду диких бджолиних

Кочівля пасік

Як розставляти вулики на пасічному точку

В.Ф.Ващенко (1850—1918)

Травень

Звідки бджоли беруть падь?

Воскобудівна рамка — без неї не обійтись

Прискорене розмноження бджолиних сімей

Формування і транспортування безстільникових і стільникових пакетів бджіл

Як виводять маток на бджолорозплідниках

Виведення бджолиних маток на невеликих пасіках

Способи підсадки бджолиних маток в сім'ї

В.Ю.Шимановський (1866—1934)

Червень

Післяукісні та післяжнивні посіви нектароносів

Чому бджоли рояться?

Як запобігти роїнню бджолиних сімей

Цікаві рослини: ріпак, акація біла

Зробіть самі

Г.О.Кожевников (1866—1933)

Липень

Використання гетерозису в бджільництві

Використання бджіл-листорізів на запиленні насінників люцерни

Кормова база для бджіл та шляхи її поліпшення

Бджолозапилення — важливий агротехнічний захід у рослинництві

Медоносні бджоли і люцерна

Цікаві рослини: липа, гречка

М.О.Дернов (1868—1920)

Серпень

Підготовка бджолиних сімей до зимівлі у зимівниках

Надворі

Нарощування бджіл на зиму

Чи доцільно годувати бджіл цукром?

Головна осіння ревізія бджолиних сімей та їх бонітування

Цікаві рослини: верес звичайний, синяк звичайний

П.Л.Снєжнєвський (1870—1938)

Вересень

Чи продуктивні сім'ї вашої пасіки?

Деякі особливості поведінки основних порід медоносних бджіл

І.І.Корабльов (1871 — 1951)

Жовтень

Шляхи розвитку громадського бджільництва

В.А.Нестерводський (1882—1977)

Листопад

Коли ставити бджіл у зимівники

С.О.Розов (1894—1965)

Грудень

Догляд за бджолиними сім'ями взимку

Бджоли в теплицях

Хочеш мати продуктивні бджолині сім'ї — займайся племінною справою

Породне районування бджіл

Українські степові бджоли

Карпатські бджоли

Поліські бджоли

Сірі гірські кавказькі бджоли

Б.М.Музалевський (1908—1941)

Продукти бджільництва

Бджолиний мед, його відкачування, фасування, купажування, дозрівання і зберігання

Основні показники якості вощини

Коли і як відбудовувати стільники

Збирання, заготівля та зберігання квіткового пилку

Маточне молочко, його збирання, зберігання і транспортування

Прополіс, його збирання і зберігання

Переробка воскової сировини

Захворювання бджіл та їх профілактика

Інфекційні хвороби бджіл

Інвазійні захворювання бджіл

Незаразні хвороби бджіл

Вороги і шкідники бджіл

Як запобігти отруєнням бджіл отрутохімікатами

 

Література


Вступ

У Продовольчій програмі СРСР на період до 1990 року визначено завдання щодо розвитку агропромислового комплексу.

В реалізації їх певна роль належить бджільництву — галузі, яка повинна гарантувати повне й високоякісне запилення всіх ентомофільних культур — засобу підвищення їх врожайності та якості.

Календар пасічника


Новая конструкция улья разрешает получать мед “из крана” и не беспокоить пчел

 


Календар пасічника

Поряд з цим бджільництво постачає мед — цінний харчовий і лікувальний продукт, віск — сировину, яку використовують в багатьох галузях промисловості, специфічні речовини для медицини — прополіс, квітковий пилок, маточне молочко, бджолину отруту, попит на які дедалі збільшується.

Основою різкого збільшення продукції бджільництва є концентрація і спеціалізація виробництва, його інтенсифікація з широким застосуванням досягнень науки та передового досвіду. На Україні вже є понад 60 бджолопідприємств і великих ферм, які мають по 500—3000 сімей бджіл. Такі пасіки створюватимуться й далі.

Бджільництво Української PCP знаходиться в двох секторах — суспільному (колгоспи, радгоспи, бджолопідприємства), де є великі за розміром пасіки, в яких нараховується близько мільйона бджолиних сімей, та індивідуальному користуванні громадян міст і сіл. Індивідуальні пасіки, як правило, невеликі, але загальна кількість бджолиних сімей у них становить понад 1,6 млн.

Оскільки по зонах України кліматичні умови різні, роботи на пасіці подані відповідно до умов центральної за розміщенням зони — Лісостепу. Мається на увазі, що весняні роботи в степовій зоні розпочинаються раніше, ніж в лісостеповій, на 10—15 днів, а в зоні Полісся — на 7—10 днів пізніше. Нарощування бджіл на зиму, а також інші осінні роботи в південних областях проводяться пізніше, а в поліських районах — раніше.

Назви наукових установ у книжці подані у вигляді загальноприйнятих скорочень. Так, УДСБ означає Українська дослідна станція бджільництва; НДІБ — Науково-дослідний інститут бджільництва; УНДІЕВ — Український науково-дослідний інститут експериментальної ветеринарії.

У складанні «Календаря пасічника» брали участь до 20 авторів. Це переважно наукові співробітники УДСБ, УНДІЕВ, Інституту зоології АН УРСР.

Окремі статті написали: «Життя бджолиної сім'ї і пасічницькі роботи по місяцях», «Як допомогти бджолиним сім'ям під час зимівлі», «Як виводять маток на бджолорозплідниках», «Медоносні бджоли і люцерна», «Підготовка бджолиних сімей до зимівлі» (у співавторстві з кандидатом сільськогосподарських наук В.Д.Хижею), «Чи доцільно годувати бджіл цукром», «Головна осіння ревізія бджолиних сімей та їх бонітування», «Хочеш мати продуктивні бджолині сім'ї — займайся племінною роботою», «Українська степова бджола», «Карпатські бджоли», а також статті «П.І.Прокопович», «М.М.Витвицький», «П.П.Корженевський», «О.X.Андріяшев», «Г.П.Кондратьєв», «Т.Цесельський», «В.Ф.Ващенко», «Ю.В.Шимановський», «П.Л.Снєжнєвський», «С.О.Розов», «Чи продуктивні сім'ї вашої пасіки?» — кандидат сільськогосподарських наук І.К.Давиденко; «Вступ», «Як запобігти отруєнням бджіл отрутохімікатами», «Прикмети погоди», «Буває і весна під осінь», «Зробіть самі» — І.Ф.Істратов; «Як розставляти вулики на пасічному точку», «Воскобудівна рамка — без неї не обійтись», «Чому бджоли рояться», «Як запобігти роїнню бджолиних сімей», «Нарощування бджіл на зиму»,— кандидат сільськогосподарських наук І.А.Бабич; «Де підвищити кваліфікацію по бджільництву» — Т.М.Писаренко; «Українське товариство бджолярів-любителів », «Двоматочне утримання бджолиних сімей», «Весняне нарощування бджіл», «Прискорене розмноження бджолиних сімей», «Використання гетерозису в бджільництві», «Породне районування бджіл», «Сіра гірська кавказька бджола» — П.О.Губа; «Весняна ревізія бджіл», «Утримання бджолиних сімей у павільйонах та на платформах», «Коли ставити бджіл у зимівники», «Догляд за бджолиними сім'ями взимку» — Н.П.Малушенко; «Шляхи розвитку громадського бджільництва», «Впорядкування садиби пасіки» — О.М.Яцун; «Охорона генофонду диких бджолиних», «Використання бджіл-листорізів на запиленні насінників люцерни» — О.М.Рохман; «Кочівля пасік» — Г.Д.Микитенко; «Звідки бджоли беруть падь» — кандидат сільськогосподарських наук Г.П.Блажієвська; «Післяукісні та післяжнивні посіви нектароносів», «Цікаві рослини», «Кормова база для бджіл та шляхи її поліпшення», «Бджолозапилення — важливий агроприйом у рослинництві» — В.М.Блонська; «Формування і транспортування безстільникових і стільникових пакетів бджіл» — кандидат сільськогосподарських наук В.Д.Хижа; «Поліські бджоли», «Г.О.Кожевников», «М.О.Дернов», «І.І.Корабльов», «В.А.Нестерводський», «Б.М.Музалевський» — кандидат сільськогосподарських наук О.Й.Іванченко; «Деякі особливості поведінки основних порід бджіл». — кандидат біологічних наук І.О.Левченко; «Бджоли в теплицях» — кандидат біологічних наук П.Я.Хмара; «Бджолиний мед, його відкачування, фасування, купажування, дозрівання і зберігання», «Визначення якості вощини, її зберігання і транспортування», «Коли і як доцільніше відбудовувати стільники», «Збирання, заготівля та зберігання квіткового пилку», «Маточне молочко, його збирання, зберігання і транспортування», «Прополіс, його збирання і зберігання», «Переробка воскової сировини» — кандидат біологічних наук А.І.Черкасова; «Хвороби бджіл та їх профілактика» — кандидат ветеринарних наук Ф.М.Алексєєнко.

Статті під рубриками «Чи відомо вам, що...», «Наука стверджує», «Практика свідчить» написали наукові співробітники станції бджільництва: О.Й.Іванченко, Б.А.Жигадло, А.І.Черкасова, В.М.Блонська, І.Ф.Істратов, В.Д.Хижа, Г.Д.Микитенко, Н.П.Малушенко, Г.К.Давиденко, П.О.Губа, Т.О.Плита, С.О.Челак.


Ви дивилися сторінку - Вступ

Наступна сторінка    - Січень

Попередня сторінка   - Зміст

Повернутися до початку сторінки Вступ

 

Підручник пасічника

 

Література по бджільництву

Ковальов А.М., Нуждін А.С. та ін. Підручник пасічника. Вид. 4-е. — М.:"Колос", 1970.

Підручник пасічника. Вид. 4-е.

 

Ковальов А.М., Нуждін А.С., Полтев В.І., Таранов Г.Ф.. Підручник пасічника. Вид. 5-е, перероб. і доп. Підручник для сільськ. проф.-техн. училищ. М., «Колос», 1973.

Підручник пасічника. Вид. 5-е, перероб. і доп.

 

Комісар А.Д. Високотемпературна зимівля медоносних бджіл. НПП "Лабораторія біотехнологій", Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена  Академії наук України, Київ, 1994

Високотемпературна зимівля медоносних бджіл

 

Малаю А. Інтенсифікація виробництва меду. — М.: Колос, 1979.

Малаю А. Інтенсифікація виробництва меду

 

Озеров А.П. Раціональне двухматкове бджільництво. К.: Фірма "Валка", 1991.

Раціональне двухматкове бджільництво.

 

Черкасова А.І., Блонська В.Н., Губа П.А. та ін. Бджільництво. К.: "Урожай", 1989.

Черкасова А.И. и др. Бджільництво

 

Черкасова А.і. Календар пасічника. Київ, «Урожай», 1986.

Черкасова А.И. Календар пасічника

 

Мегедь О.Г., Поліщук В.П. Бджільництво. Київ. "Вища школа", 1987.

Мегедь О.Г., Поліщук В.П. Бджільництво

 

В.І.Лебедєв, Н.Г.Білаш. Біологія медоносної бджоли

В.І.Лебедєв, Н.Г.Білаш. Біологія медоносної бджоли

 

В.П.Цебро. День за днем на пасіці

В.П.Цебро. День за днем на пасіці

 

В.Г.Кашковський. Догляд за бджолами в Сибірі

В.Г.Кашковський. Догляд за бджолами в Сибірі

 


 

Индекс цитирования.