Бджільництво

О.Г.Мегедь, В.П.Поліщук. Київ. "Вища школа", 1987


Бджільництво

Зміст

Вступ

Розділ перший

Біологія медоносної бджоли

§ 1. Загальні відомості про бджіл

§ 2. Види бджіл

§ 3. Особливості сім'ї медоносної бджоли

§ 4. Зовнішня будова бджоли

§ 5. Органи травлення і живлення бджоли

§ 6. Розмноження бджіл

§ 7. Гніздо бджіл, будування стільників

§ 8. Нервова система і поведінка бджіл

§ 9. Річний цикл життєдіяльності бджолиної сім'ї

Розділ другий

Механізація і обладнання у бджільництві

§ 1. Розвиток матеріально-технічної бази бджільництва

§ 2. Пасічницький інвентар і обладнання

§ 3. Виробництво і ремонт вуликів та пасічницького обладнання

§ 4. Механізація виробничих процесів у бджільництві

§ 5. Навантажувально-розвантажувальні і транспортні засоби

§ 6. Пасічні будівлі

Розділ третій

Технологія утримання і розведення бджолиних сімей

§ 1. Утримання бджолиних сімей сильними

§ 2. Корми і підгодівля бджіл

§ 3. Утеплення гнізд і вуликів

§ 4. Техніка роботи з бджолами, правила безпеки і протипожежні заходи на пасіці

§ 5. Сезонні роботи з догляду за бджолами

§ 6. Будівництво стільників і розширення гнізд

§ 7. Розмноження бджолиних сімей

§ 8. Виведення бджолиних маток

§ 9. Кочівлі з бджолами

§ 10. Підготовка бджолиних сімей до медозбору і його використання

§ 11. Організація зимівлі бджіл

§ 12. Системи, методи і способи бджільництва

§ 13. Особливості утримання бджолиних сімей у вуликах різних типів, систем і конструкцій

- Утримання бджіл у багатокорпусних вуликах

- Утримання бджіл у двокорпусних вуликах

- Утримання бджіл у вуликах-лежаках

- Утримання бджіл у 10-16-рамкових вуликах

§ 14. Породи бджіл і використання їх

§ 15. Методи розведення у бджільництві

§ 16. Селекція бджіл

§ 17. Промислова технологія виробництва маток і пакетних бджіл

- Промислове виведення маток

- Виробництво пакетів бджіл

Розділ четвертий

Технологія виробництва продуктів бджільництва

§ 1. Мед

- Походження і класифікація

- Хімічний склад меду

- Властивості меду

- Відкачування меду

- Обробка і зберігання меду

- Основні сорти меду

- Падевий мед

- Стільниковий мед

- Оцінка натуральності меду

§ 2. Віск

§ 3. Квітковий пилок

- Рослини, з яких бджоли збирають пилок

- Використання пилку бджолами

- Збирання обніжжя пилковловлювачами

- Обробка та зберігання обніжжя

- Використання пилку для підгодівлі бджіл

§ 4. Маточне молочко

§ 5. Прополіс

§ 6. Бджолина отрута

§ 7. Промислова технологія у бджільництві

Розділ п'ятий

Медоносна база і запилення бджолами сільськогосподарських культур

§ 1. Загальна характеристика медоносних рослин

§ 2. Медоносні рослини польових і кормових сівозмін

§ 3. Овочеві й баштанні медоносні культури

§ 4. Плодові та ягідні медоносні рослини

§ 5. Медоноси лісів, парків та захисних насаджень

§ 6. Медоносне різнотрав'я

§ 7. Використання і поліпшення медоносної бази

§ 8. Запилення сільськогосподарських культур

Розділ шостий

Хвороби і вороги бджіл

§ 1. Класифікація хвороб і причини виникнення їх

§ 2. Незаразні хвороби

§ 3. Інфекційні хвороби бджіл

§ 4. Інвазійні хвороби

§ 5. Заходи профілактики і боротьби з хворобами

§ 6. Вороги бджіл та шкідники бджіл

Розділ сьомий

Економіка, організація і планування бджільництва

§ 1. Економічні основи бджільництва

§ 2. Організаційно-господарські основи бджільництва

§ 3. Планування і облік у бджільництві

§ 4. Організація і оплата праці


Список використаної літератури


Література

Список використаної літератури

Аветисян Г.А. Разведение и содержание пчел.— М.: Колос, 1983.—272 с.

Бабич І.А., Мегедь О. Г. Бджільництво.— К.: Урожай, 1979.— 247 с.

Билаш Г.Д. Промышленное пчеловодство и задачи селекции пчел / / Селекция медоносных пчел.— Рязань, 1977.— Вып. 2.— С. 4—34.

Буренин Н.Л., Котова Г.Н. Справочник по пчеловодству.— М.: Агропромиздат, 1985.— 288 с.

Виробнича енциклопедія бджільництва.— К.: Урожай, 1966,— 499 с.

Глухов М.М. Медоносные растения.— М.: Колос, 1974,— 304 с.

Кашковский В.Г. Технология ухода за пчелами.— Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1984.— 134 с.

Клименкова Е.Т., Кушнир Л.Г., Бачило В.И. Медоносы и медосбор.— Минск: Ураджай, 1980.— 280 с.

Комаров П.М. Биология пчелиной семьи / / Пчеловодство.— М., 1955.— С. 5—143.

Копелькиевский Г.В., Бурмистров А.Н. Улучшение кормовой базы пчеловодства.— М.: Россельхозиздат, 1965.— 166 с.

Лаврехин Ф.А., Панкова С.В. Биология медоносной пчелы.— М.: Колос, 1983.— 304 с.

Левченко И.А. Передача информации о координатах источника корма у пчелы медоносной.— К.: Наукова думка, 1976.— 252 с.

Малашенко П.В. Виведення бджоломаток.— К.: Урожай, 1970.— 116 с.

Малков В.В. Племенная работа на пасеке.— М.: Россельхозиздат, 1985.— 176 с.

Містергазе О.В. Як підвищити продуктивність колгоспних пасік: — К.: Держсільгоспвидав УРСР, 1957.— 96 с.

Нестерводський В.А. Зимівля бджіл.— К.: Держсільгоспвидав УРСР, 1952.— 84 с.

Нестерводський В.А. Організація пасік і догляд за бджолами.— К.: Урожай, 1966.— 452 с.

Пельменев В.К. Медоносные растения.— М.: Россельхозиздат, 1985.— 144 с.

Поліщук В.П., Білоус В.І. Медоносні дерева і кущі.— К.: Урожай, 1972.— 159 с.

Поліщук В.П. Збільшення виробництва продуктів бджільництва.— К.: Урожай, 1975.— 144 с.

Полгев В. И., Нешатаева Е. В. Болезни и вредители пчел.— М.: Колос, 1977.— 160 с.

Пономарева Е. Г. Кормовая база пчеловодства и опыление сельскохозяйственных растений.— М.: Колос, 1980.— 157 с.

Прокопович П.И. Избранные статьи по пчеловодству.— М.: Россельхозиздат, 1960.— 312 с.

Таранов Г.Ф. Биология пчелиной семьи.— М.: Госсельхозиздат, 1961.— 336 с.

Таранов Г.Ф. Корма и кормление пчел.— М.: Россельхозиздат, 1986.— 159 с.

Темпов В.А. Технология продуктов пчеловодства.— М.: Колос, 1967.— 192 с.

Тименский П.И. Организация труда в пчеловодстве.— М.: Россельхозиздат, 1982.— 254 с.

Тюнин Ф.А., Перепелова Л.И. Работа на пасеке.— М.: Колос, 1966.— 376 с.

Учебник пчеловода / Нуждин А.С, Таранов Г.Ф., Полтев В.И. и др.— М.: Колос, 1984.— 415 с.

Черчик М.Г., Бага О.М. Кормова база бджільництва.— К.: Урожай, 1976,— 166 с.

Чудаков В.Г. Технология продуктов пчеловодства.— М.: Колос, 1979.— 160 с.

Шеметков М.Ф., Смирнова Н.И. Советы пчеловоду.— Минск; Ураджай, 1975,— 320 с.

Бджільництво


Новая конструкция улья разрешает получать мед “из крана” и не беспокоить пчел

 


Бджільництво


Ви дивилися сторінку - Список використаної літератури

Наступна сторінка    - Література по бджільництву

Попередня сторінка   - Планування і облік у бджільництві

Повернутися до початку сторінки Список використаної літератури

 

Підручник пасічника

 

Література по бджільництву

Ковальов А.М., Нуждін А.С. та ін. Підручник пасічника. Вид. 4-е. — М.:"Колос", 1970.

Підручник пасічника. Вид. 4-е.

 

Ковальов А.М., Нуждін А.С., Полтев В.І., Таранов Г.Ф.. Підручник пасічника. Вид. 5-е, перероб. і доп. Підручник для сільськ. проф.-техн. училищ. М., «Колос», 1973.

Підручник пасічника. Вид. 5-е, перероб. і доп.

 

Комісар А.Д. Високотемпературна зимівля медоносних бджіл. НПП "Лабораторія біотехнологій", Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена  Академії наук України, Київ, 1994

Високотемпературна зимівля медоносних бджіл

 

Малаю А. Інтенсифікація виробництва меду. — М.: Колос, 1979.

Малаю А. Інтенсифікація виробництва меду

 

Озеров А.П. Раціональне двухматкове бджільництво. К.: Фірма "Валка", 1991.

Раціональне двухматкове бджільництво.

 

Черкасова А.І., Блонська В.Н., Губа П.А. та ін. Бджільництво. К.: "Урожай", 1989.

Черкасова А.И. и др. Бджільництво

 

Черкасова А.і. Календар пасічника. Київ, «Урожай», 1986.

Черкасова А.И. Календар пасічника

 

Мегедь О.Г., Поліщук В.П. Бджільництво. Київ. "Вища школа", 1987.

Мегедь О.Г., Поліщук В.П. Бджільництво

 

В.І.Лебедєв, Н.Г.Білаш. Біологія медоносної бджоли

В.І.Лебедєв, Н.Г.Білаш. Біологія медоносної бджоли

 

В.П.Цебро. День за днем на пасіці

В.П.Цебро. День за днем на пасіці

 

В.Г.Кашковський. Догляд за бджолами в Сибірі

В.Г.Кашковський. Догляд за бджолами в Сибірі

 


 

Индекс цитирования.