Бджільництво

О.Г.Мегедь, В.П.Поліщук. Київ. "Вища школа", 1987


Бджільництво

Зміст

Вступ

Розділ перший

Біологія медоносної бджоли

§ 1. Загальні відомості про бджіл

§ 2. Види бджіл

§ 3. Особливості сім'ї медоносної бджоли

§ 4. Зовнішня будова бджоли

§ 5. Органи травлення і живлення бджоли

§ 6. Розмноження бджіл

§ 7. Гніздо бджіл, будування стільників

§ 8. Нервова система і поведінка бджіл

§ 9. Річний цикл життєдіяльності бджолиної сім'ї

Розділ другий

Механізація і обладнання у бджільництві

§ 1. Розвиток матеріально-технічної бази бджільництва

§ 2. Пасічницький інвентар і обладнання

§ 3. Виробництво і ремонт вуликів та пасічницького обладнання

§ 4. Механізація виробничих процесів у бджільництві

§ 5. Навантажувально-розвантажувальні і транспортні засоби

§ 6. Пасічні будівлі

Розділ третій

Технологія утримання і розведення бджолиних сімей

§ 1. Утримання бджолиних сімей сильними

§ 2. Корми і підгодівля бджіл

§ 3. Утеплення гнізд і вуликів

§ 4. Техніка роботи з бджолами, правила безпеки і протипожежні заходи на пасіці

§ 5. Сезонні роботи з догляду за бджолами

§ 6. Будівництво стільників і розширення гнізд

§ 7. Розмноження бджолиних сімей

§ 8. Виведення бджолиних маток

§ 9. Кочівлі з бджолами

§ 10. Підготовка бджолиних сімей до медозбору і його використання

§ 11. Організація зимівлі бджіл

§ 12. Системи, методи і способи бджільництва

§ 13. Особливості утримання бджолиних сімей у вуликах різних типів, систем і конструкцій

- Утримання бджіл у багатокорпусних вуликах

- Утримання бджіл у двокорпусних вуликах

- Утримання бджіл у вуликах-лежаках

- Утримання бджіл у 10-16-рамкових вуликах

§ 14. Породи бджіл і використання їх

§ 15. Методи розведення у бджільництві

§ 16. Селекція бджіл

§ 17. Промислова технологія виробництва маток і пакетних бджіл

- Промислове виведення маток

- Виробництво пакетів бджіл

Розділ четвертий

Технологія виробництва продуктів бджільництва

§ 1. Мед

- Походження і класифікація

- Хімічний склад меду

- Властивості меду

- Відкачування меду

- Обробка і зберігання меду

- Основні сорти меду

- Падевий мед

- Стільниковий мед

- Оцінка натуральності меду

§ 2. Віск

§ 3. Квітковий пилок

- Рослини, з яких бджоли збирають пилок

- Використання пилку бджолами

- Збирання обніжжя пилковловлювачами

- Обробка та зберігання обніжжя

- Використання пилку для підгодівлі бджіл

§ 4. Маточне молочко

§ 5. Прополіс

§ 6. Бджолина отрута

§ 7. Промислова технологія у бджільництві

Розділ п'ятий

Медоносна база і запилення бджолами сільськогосподарських культур

§ 1. Загальна характеристика медоносних рослин

§ 2. Медоносні рослини польових і кормових сівозмін

§ 3. Овочеві й баштанні медоносні культури

§ 4. Плодові та ягідні медоносні рослини

§ 5. Медоноси лісів, парків та захисних насаджень

§ 6. Медоносне різнотрав'я

§ 7. Використання і поліпшення медоносної бази

§ 8. Запилення сільськогосподарських культур

Розділ шостий

Хвороби і вороги бджіл

§ 1. Класифікація хвороб і причини виникнення їх

§ 2. Незаразні хвороби

§ 3. Інфекційні хвороби бджіл

§ 4. Інвазійні хвороби

§ 5. Заходи профілактики і боротьби з хворобами

§ 6. Вороги бджіл та шкідники бджіл

Розділ сьомий

Економіка, організація і планування бджільництва

§ 1. Економічні основи бджільництва

§ 2. Організаційно-господарські основи бджільництва

§ 3. Планування і облік у бджільництві

§ 4. Організація і оплата праці


Список використаної літератури


Література

Класифікація хвороб і причини виникнення їх

Бджоли та їхній розплід уражуються різними хворобами. Хвороби ослаблюють бджолині сім'ї, зменшують їхню продуктивність і, якщо не вжити заходів, можуть стати причиною загибелі їх. Внаслідок хвороб бджіл зменшується також ефективність запилення сільськогосподарських культур. Тому необхідно не допускати захворювань бджіл, а в разі хвороби негайно вживати заходів до лікування сімей і оздоровлення пасіки.

Бджільництво


Новая конструкция улья разрешает получать мед “из крана” и не беспокоить пчел

 


Бджільництво

Хвороби бджіл класифікують залежно від причин виникнення і поділяють на дві великі групи — незаразні й заразні. До групи незаразних відносять хвороби, що виникають внаслідок порушення умов розведення й утримання бджолиних сімей, до заразних — хвороби, спричинені різними збудниками. Заразні хвороби поділяють на інфекційні, збудники яких рослинного походження (бактерії, гриби, віруси), та інвазійні, спричинені паразитами тваринного походження (найпростіші, личинки мухи, кліщі).

Незаразні хвороби виникають в разі порушення правил утримання бджолиних сімей, зокрема внаслідок нестачі кормів, згодовування неякісного корму, розведення помісних бджіл третього і наступних поколінь, несприятливих умов зимівлі, отруєнь пестицидами тощо.

Ці хвороби ослаблюють організм бджоли й розплоду, тому сприяють з'явленню й розвитку в уражених сім'ях заразних хвороб. Мікроби — збудники інфекційних хвороб, потрапляючи в бджолине гніздо, паразитують на тілі бджіл і їхнього розплоду, тут же розмножуються і за сприятливих умов поширюються в гнізді ураженої сім'ї і в інших сім'ях і пасіках. Поширенню інфекцій сприяє перелітання бджіл з хворої пасіки через здорову, крадіжки меду бджолами одних сімей в інших, переставляння стільників з розплодом з однієї сім'ї в іншу, зальоти роїв, придбання маток, бджолиних пакетів і сімей.

За несприятливих умов мікроби утворюють спори і в такому стані зберігаються, витримуючи дуже низькі й високі температури. Деякі хвороби можуть спричинюватися вірусами, які проходять навіть крізь фарфорові фільтри. На личинках, ослаблених іншими хворобами, оселюються й розмножуються плісеневі гриби.

Найбільш поширені інвазійні хвороби бджіл — нозематоз, акарапідоз, вароатоз, браульоз. Причинами поширення їх є недотримання профілактичних і санітарних правил, надто густа розстановка вуликів, відсутність або недостатня кількість орієнтирів для бджіл тощо.

Заразні хвороби дорослих бджіл і розплоду поширюються через корм, внаслідок проникнення бджіл, паразитів і ворогів бджіл з одного вулика в інший, через пасічницький інвентар, якщо його не дезинфікують належним чином, через руки й одяг пасічника, якщо він не дотримується правил особистої гігієни.

Заразні хвороби бджіл відповідно до виду хвороби мають певний інкубаційний період. За цей час спора, потрапляючи в сприятливі умови, проростає, розвивається і розмножується. Ще швидше хвороба поширюється, якщо одноклітинний і багатоклітинний збудник потрапляє в сприятливі умови в дорослому стані. Не маючи сприятливих умов, спора не проростає, так само не розвиваються й інші збудники хвороб.

Велике значення у бджільництві має імунітет — стійкість бджіл проти різних хвороб. Розрізняють спадковий і набутий імунітет. Спадковий виникає при розмноженні стійких проти хвороб сімей, ліній і порід бджіл. Набутий імунітет виникає в процесі життєдіяльності личинки, лялечки і дорослої особини як результат захворювання чи штучного зараження.

Щоб запобігти поширенню хвороби, бджолині сім'ї ізолюють, провадять дезинфекцію, накладають на певний строк карантин.

Для ліквідації незаразних хвороб треба створити нормальні умови життєдіяльності бджіл.

Радянські вчені і спеціалісти досягли значних успіхів у справі профілактики і боротьби з хворобами бджіл. Вивченням і розробленням заходів боротьби з хворобами і шкідниками та ворогами бджіл займається Всесоюзний і Український науково-дослідні інститути експериментальної ветеринарії, Науково-дослідний Інститут бджільництва, Українська дослідна станція бджільництва та інші установи.

Організовує і контролює здійснення карантинних, профілактичних і лікувальних заходів Головне управління ветеринарії Держагропрому СРСР, його республіканські, крайові, обласні і районні органи та ветеринарні спеціалісти в господарствах.


Ви дивилися сторінку - Класифікація хвороб і причини виникнення їх

Наступна сторінка    - Незаразні хвороби

Попередня сторінка   - Запилення сільськогосподарських культур

Повернутися до початку сторінки Класифікація хвороб і причини виникнення їх

 

Підручник пасічника

 

Література по бджільництву

Ковальов А.М., Нуждін А.С. та ін. Підручник пасічника. Вид. 4-е. — М.:"Колос", 1970.

Підручник пасічника. Вид. 4-е.

 

Ковальов А.М., Нуждін А.С., Полтев В.І., Таранов Г.Ф.. Підручник пасічника. Вид. 5-е, перероб. і доп. Підручник для сільськ. проф.-техн. училищ. М., «Колос», 1973.

Підручник пасічника. Вид. 5-е, перероб. і доп.

 

Комісар А.Д. Високотемпературна зимівля медоносних бджіл. НПП "Лабораторія біотехнологій", Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена  Академії наук України, Київ, 1994

Високотемпературна зимівля медоносних бджіл

 

Малаю А. Інтенсифікація виробництва меду. — М.: Колос, 1979.

Малаю А. Інтенсифікація виробництва меду

 

Озеров А.П. Раціональне двухматкове бджільництво. К.: Фірма "Валка", 1991.

Раціональне двухматкове бджільництво.

 

Черкасова А.І., Блонська В.Н., Губа П.А. та ін. Бджільництво. К.: "Урожай", 1989.

Черкасова А.И. и др. Бджільництво

 

Черкасова А.і. Календар пасічника. Київ, «Урожай», 1986.

Черкасова А.И. Календар пасічника

 

Мегедь О.Г., Поліщук В.П. Бджільництво. Київ. "Вища школа", 1987.

Мегедь О.Г., Поліщук В.П. Бджільництво

 

В.І.Лебедєв, Н.Г.Білаш. Біологія медоносної бджоли

В.І.Лебедєв, Н.Г.Білаш. Біологія медоносної бджоли

 

В.П.Цебро. День за днем на пасіці

В.П.Цебро. День за днем на пасіці

 

В.Г.Кашковський. Догляд за бджолами в Сибірі

В.Г.Кашковський. Догляд за бджолами в Сибірі

 


 

Индекс цитирования.