Бджільництво

 

 

 

БДЖІЛЬНИЦТВО

 

Вступ

 

Біологія медоносної бджоли

Склад бджолиної сім'ї

Зовнішня та внутрішня будова тіла медоносної бджоли

Поведінка бджіл та їх льотна діяльність

Бджолине гніздо

 

Кормова база бджільництва

Нектаропродуктивність рослин

Кормова база бджільництва зон України та типи медозборів

Основні медоносні і пилкові рослини

Поліпшення кормової бази бджільництва і шляхи її раціонального використання

 

Запилення бджолами сільськогосподарських культур

Запилення і запліднення квіткових рослин

Техніка використання бджіл на запиленні сільськогосподарських рослин

 

Вулик, пасічницький інвентар та обладнання, пасічні будівлі й механізми

Вулик

Пасічницький інвентар та обладнання

Пасічні будівлі й механізми

 

Розведення та утримання бджіл

Основні відомості про роботу з бджолами

Початок пасічницького сезону, весняні роботи на пасіці

Годівля бджіл

Розмноження бджолиних сімей

Виведення маток

Племінна робота

Промислова технологія бджільництва

Виробництво стільникових і безстільникових пакетів бджіл

Утримання бджолиних сімей у павільйонах та на платформах

Підготовка пасік до медозбору та його використання

Утримання бджіл восени та взимку

Організація роботи бджолорозплідників та районних племінних пасік

Промислове схрещування у бджільництві

 

Хвороби, шкідники та вороги бджіл і боротьба з ними

Хвороби бджіл

Заразні хвороби

Незаразні хвороби

Шкідники та вороги бджіл

 

Технологія продуктів бджільництва

Мед

Віск

Воскова сировина

Прополіс

Бджолина отрута

Маточне молочко

Бджолине обніжжя

 

Економіка і організація бджільництва

Концентрація та спеціалізація

Організація праці

Нормування праці

Оплата праці

Планування й облік у бджільництві

Додатки

Бібліографічний список

 

Література

Додатки

                                                                                                                  Додаток 1

                                                          ДОГОВІР

                                                                              «_________________19___ р.

                              ланки пасічників й адміністрації господарства

 

             Ми, нижчепідписані: адміністрація господарства в особі___________

_________________________________________________________________

                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

одного боку, і ланка пасічника в особі ланкового ________________________

                                                                                           (прізвище, ім'я та

_________________________________________________________________

по батькові)

з другого, уклали цей договір на 19___р. про таке:

1. Ланка пасічників у складі _________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

зобов'язується:

а) від закріплених  _________ бджолосімей одержати таку кількість

продукції:

Назва продукції Кількість
Мед товарний, ц  
Віск валовий, ц  
Нові сім'ї (пакети), шт.  
Матки плідні, шт.  
Прополіс, кг  
Пилок, кг  

 

б) запилити ентомофільні сільськогосподарські культури на площі:

сади і ягідники ______________________

гречка _____________________________

еспарцет __________________________

люцерна ___________________________

конюшина __________________________

соняшник __________________________

 

в) виконати всі операції по догляду за бджолиними сім'ями колективом ланки з частковим залученням додаткової робочої сили. Здійснювати контроль за якістю виконуваних робіт, оплачувати працю за рахунок власного фонду;

г) в роботі керуватися річним госпрозрахунковим завданням, доданим до договору (додаток 1);

д) забезпечити зберігання закріплених за ланкою основних засобів та інвентаря (додаток 2);

е) обліковувати відпрацьований час та виконані роботи;

є) у вільний від пасічницьких робіт час виконувати доручення керівництва господарства.

2. Адміністрація господарства зобов'язується:

забезпечити ланку необхідними матеріально-технічними засобами згідно з розрахунковим завданням;

надати допомогу в підборі медоносних масивів й укладанні договорів на запилення бджолами ентомофільних сільськогосподарських культур, в залученні допоміжної робочої сили;

оплату праці членам ланки проводити за акордно-преміальною системою згідно з госпрозрахунковим завданням. До розрахунків за продукцію працю пасічників оплачувати погодинно з розрахунку тарифного фонду;

за перевиконання плану виробництва продукції виплатити премію в розмірі 20 % вартості надпланової продукції за державними закупівельними цінами;

при скороченні прямих витрат на виробництво одиниці продукції виплатити премію в розмірі 50 % одержаної економії.

Адміністрація господарства і ланка несуть відповідальність за порушення умов цього договору в рамках прав і обов'язків відповідно до нормативних положень за умовами внутрішньогосподарського розрахунку даного підприємства.

 

Підписи:

Керівник господарства

"___"______________19___р.                                               (особистий підпис)

 

 Ланковий                                                                                 (особистий підпис)

 

Члени ланки                                                                              (особисті підписи)

 

 

«___»_____________19___р.

 

Договір узгоджений:

 

Голова профспілкового комітету

«___»______________198__р.

 

 

                                                                                                               Додаток 2

Господарство _____________________________________________________

__________________________________________________________________

Місяць, число Показники контрольного вулика Стан погоди Температура (середня) Інтенсивність льоту бджіл Стан медоносів
загальна маса прибуло, вибуло назва культури Фаза цвітіння
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Бджільництво

 

 

 

Бджільництво

Ви дивились сторінку - Додатки

Наступна сторінка     -  Бібліографічний список

Попередня сторінка   -  Планування й облік у бджільництві

 

Вернутися до початку сторінки Додатки

 

Учебник пчеловода

 

Литература по пчеловодству

Ковалев А.М., Нуждин А.С. и др. Учебник пчеловода. Изд. 4-е. — М.:"Колос", 1970.

Учебник пчеловода. Изд. 4-е.

 

Ковалев А.М., Нуждин А.С., Полтев В.И., Таранов Г.Ф.. Учебник пчеловода. Изд. 5-е, перераб. и доп. Уч-к для сельск. проф.-техн. училищ. М., «Колос», 1973.

Учебник пчеловода. Изд. 5-е, перераб. и доп.

 

Комиссар А.Д. Высокотемпературная зимовка медоносных пчел, НПП "Лаборатория биотехнологий", Институт зоологии им. И.И.Шмальгаузена  Академии наук Украины, Киев, 1994

Высокотемпературная зимовка медоносных пчел

 

Малаю А. Интенсификация производства меда. — М.: Колос, 1979.

Интенсификация производства меда

 

Озеров А.П. Рациональное двухматочное пчеловождение. К.: Фирма "Валка", 1991.

Рациональное двухматочное пчеловождение

 

Черкасова А.И., Блонская В.Н., Губа П.А. и др. Пчеловодство. К.: "Урожай", 1989. (укр.)

Черкасова А.И. и др. Пчеловодство

 

Черкасова А.И. Календарь пасечника. Киев, «Урожай», 1986. (укр.)

Черкасова А.И. Календарь пасечника

 

Мегедь О.Г., Полищук В.П. Пчеловодство. Киев. "Вища школа", 1987. (укр.)

Мегедь О.Г., Полищук В.П. Пчеловодство

 

В.И.Лебедев, Н.Г.Билаш. Биология медоносной пчелы

 

В.П.Цебро. День за днем на пасеке

В.П.Цебро. День за днем на пасеке

 

В.Г.Кашковский. Уход за пчелами в Сибири

В.Г.Кашковский. Уход за пчелами в Сибири