Бджільництво

 

 

 

БДЖІЛЬНИЦТВО

 

Вступ

 

Біологія медоносної бджоли

Склад бджолиної сім'ї

Зовнішня та внутрішня будова тіла медоносної бджоли

Поведінка бджіл та їх льотна діяльність

Бджолине гніздо

 

Кормова база бджільництва

Нектаропродуктивність рослин

Кормова база бджільництва зон України та типи медозборів

Основні медоносні і пилкові рослини

Поліпшення кормової бази бджільництва і шляхи її раціонального використання

 

Запилення бджолами сільськогосподарських культур

Запилення і запліднення квіткових рослин

Техніка використання бджіл на запиленні сільськогосподарських рослин

 

Вулик, пасічницький інвентар та обладнання, пасічні будівлі й механізми

Вулик

Пасічницький інвентар та обладнання

Пасічні будівлі й механізми

 

Розведення та утримання бджіл

Основні відомості про роботу з бджолами

Початок пасічницького сезону, весняні роботи на пасіці

Годівля бджіл

Розмноження бджолиних сімей

Виведення маток

Племінна робота

Промислова технологія бджільництва

Виробництво стільникових і безстільникових пакетів бджіл

Утримання бджолиних сімей у павільйонах та на платформах

Підготовка пасік до медозбору та його використання

Утримання бджіл восени та взимку

Організація роботи бджолорозплідників та районних племінних пасік

Промислове схрещування у бджільництві

 

Хвороби, шкідники та вороги бджіл і боротьба з ними

Хвороби бджіл

Заразні хвороби

Незаразні хвороби

Шкідники та вороги бджіл

 

Технологія продуктів бджільництва

Мед

Віск

Воскова сировина

Прополіс

Бджолина отрута

Маточне молочко

Бджолине обніжжя

 

Економіка і організація бджільництва

Концентрація та спеціалізація

Організація праці

Нормування праці

Оплата праці

Планування й облік у бджільництві

Додатки

Бібліографічний список

 

Література

Бібліографічний список

1. Аветисян Г.А. Разведение и содержание пчел.— М.: Колос, 1983.— 271 с.

2. Буренин Н.А., Котова Г.Н. Справочник по пчеловодству.— М.: Колос, 1984.—286 с.

3. Глухов М.М. Медоносные растения.—М.: Колос, 1974.—304 с.

4. Довідник з племінної справи / Ф.Ф.Ейснер, В.І.Власов, Ф.Г.Осташко та ін.— К.: Урожай, 1978.— 176 с.

5. Карпатські бджоли / В.О.Губін, М.К.Шевчук, В.П.Пилипенко та ін.—Ужгород: Карпати, 1982.-224 с.

6. Ковалев А.М. Уход за пчелами.—М.: Сельхозгиз, 1959.-248 с.

7. Малаю А. Интенсификация производства меда / Пер. с рум. Л.X.Левинтуля.— М.: Колос, 1979.— 176 с.

8. Нестерводський В.А.Організація пасік і догляд за бджолами.— К.: Урожай, 1966.—451 с.

9. Нуждин А.С., Виноградов В.П. Основы пчеловодства.—М.: Колос, 1982.— 272 с.

10. Пельменев В.К. Медоносные растения — М.: Россельхозиздат, 1985.— 144 с.

11. Подольский М.С, Котова Г.Е., Буренин Н.Л. Промышленное пчеловодство.— М.: Высш. шк., 1984.— 286 с.

12. Поліщук В.П., Білоус В.І. Медоносні дереза і кущі,— К.: Урожай, 1972.— 159 с.

13. Пономарева Е.Г. Кормовая база пчеловодства и опыление сельскохозяйственных растений.— М.: Колос, 1980.— 255 с.

14. Родионов В.В., Шабаршов И.А. Если вы имеете пчел.— М.: Колос, 1983.—303 с.

15. Учебник пчеловода. А.С.Нуждин, Г.Ф.Поранов, В.И.Полтей и др.— М.: Колос, 1984.— 415 с.

16. Цветков И.П. Пасека пчеловода-любителя.—М.: Россельхозиздат, 1976.—224 с.

17. Чергик М.I., Бага О.М. Кормова база бджільництва.— К.: Урожай, 1976.— 168 с.

18. Чудаков В.Г. Технология продуктов пчеловодства — М.: Колос, 1979.— 160 с.

 

Бджільництво

 

 

 

Бджільництво

Ви дивились сторінку - Бібліографічний список

Наступна сторінка     -  Література

Попередня сторінка   -  Додатки

 

Вернутися до початку сторінки Бібліографічний список

 

Учебник пчеловода

 

Литература по пчеловодству

Ковалев А.М., Нуждин А.С. и др. Учебник пчеловода. Изд. 4-е. — М.:"Колос", 1970.

Учебник пчеловода. Изд. 4-е.

 

Ковалев А.М., Нуждин А.С., Полтев В.И., Таранов Г.Ф.. Учебник пчеловода. Изд. 5-е, перераб. и доп. Уч-к для сельск. проф.-техн. училищ. М., «Колос», 1973.

Учебник пчеловода. Изд. 5-е, перераб. и доп.

 

Комиссар А.Д. Высокотемпературная зимовка медоносных пчел, НПП "Лаборатория биотехнологий", Институт зоологии им. И.И.Шмальгаузена  Академии наук Украины, Киев, 1994

Высокотемпературная зимовка медоносных пчел

 

Малаю А. Интенсификация производства меда. — М.: Колос, 1979.

Интенсификация производства меда

 

Озеров А.П. Рациональное двухматочное пчеловождение. К.: Фирма "Валка", 1991.

Рациональное двухматочное пчеловождение

 

Черкасова А.И., Блонская В.Н., Губа П.А. и др. Пчеловодство. К.: "Урожай", 1989. (укр.)

Черкасова А.И. и др. Пчеловодство

 

Черкасова А.И. Календарь пасечника. Киев, «Урожай», 1986. (укр.)

Черкасова А.И. Календарь пасечника

 

Мегедь О.Г., Полищук В.П. Пчеловодство. Киев. "Вища школа", 1987. (укр.)

Мегедь О.Г., Полищук В.П. Пчеловодство

 

В.И.Лебедев, Н.Г.Билаш. Биология медоносной пчелы

 

В.П.Цебро. День за днем на пасеке

В.П.Цебро. День за днем на пасеке

 

В.Г.Кашковский. Уход за пчелами в Сибири

В.Г.Кашковский. Уход за пчелами в Сибири